Missie


Wij helpen organisaties beter te laten presteren door beter presterende medewerkers en beter op elkaar afgestemde systemen.
 

Laforte Personeel & Prestatie B.V. is gespecialiseerd in prestatiemanagement.
Wij geloven dat presteren mensenwerk is en dat organisaties dus alleen hun prestaties kunnen verbeteren als medewerkers persoonlijk worden benaderd en begeleid. De redenatie daarbij is als volgt:
 

Medewerkers die:

  • zich aangetrokken voelen tot en terechtkomen bij organisaties waarin zij tot hun recht komen;
  • weten wat er van hen wordt verwacht en geïnformeerd worden of de resultaten worden gehaald;
  • weten wat zij moeten kunnen en de gelegenheid krijgen zich te ontwikkelen;
  • worden beloond voor de behaalde resultaten;

zullen beter presteren.
 

Organisaties die:

  • geschikte medewerkers werven en selecteren;
  • medewerkers informeren over wat er van hen wordt verwacht en in hoeverre aan de verwachtingen wordt voldaan;
  • gerichte ontwikkeling stimuleren op de voor de organisatie benodigde kennis, vaardigheden en gedrag;
  • medewerkers resultaatgericht belonen;

zullen beter presteren.
 

De doelgroep van Laforte bestaat uit organisaties die behoefte hebben aan het inrichten of afstemmen van hun HRM-beleid en bijbehorende instrumenten.